Chính sách vận chuyển

Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên Pandalax đều là sản phẩm vô hình (sản phẩm số)

vì thế sau khi bạn mua hàng bạn có thể tải về và sử dụng ngay.

Trường hợp đặc biết nếu là sản phẩm vật lý chúng tôi sẽ tính thêm phí vận chuyển

là 30.000đ cho một lần vận chuyển.